Gösteri Toplumundan Rahatsızız

İçinde bulunduğumuz çağ, küreselleşmenin doruk noktalara çıktığı, tek tip insan modelinin farklı kültürler arkasına perdelenerek meşruiyet sağladığı, rekabetin, bireyciliğin, konformizmin ve kariyerizmin beyinlerimizi kapladığı bir […]

Read More →