Amaç ve Hedefler

Asli amacımız; rahatsız olduğumuz hususlarda farkındalık oluşturmak. Aynı dertten muzdarip kişileri bir araya getirip sağlıklı bir iletişim zemini kurmaktır. Oluşturduğumuz zeminlerde birliğimizi mukimleştirecek yollar aramak, bulduğumuz yollarda harekete geçmek, yalnız olmadığımızı görmek ve göstermektir…

İçinde bulunduğumuz İslami, insani, ahlaki zafiyetlerimizin üzerine gidip onları gidermeyi, toplumsal boyutta zafiyet doğuran güç odaklarının etkisini kırmayı, makul bir ahlak ve adalet zemini yakalamak için ilahi öğretiyi hâkim kılmayı, İslam kisvesiyle ilahi öğretiyi kirleten unsurları bertaraf etmektir.

Güç odaklarının emellerine hizmet etmeye mahkûm edilmiş kavramlarımızı özgürleştirip doğru anlamlarını kazandırmak için tekrar okuyarak gerçekliklerini bulmayı, gündeme getirmeye cesaret edilemeyen sorunlu mevzularda farkındalık sağlamayı, korku içerisinde paranoya olmuş ahaliyi silkelemeyi, sahnelenen bu basit sirk gösterisinden büyülenmiş ahaliyi uyandırmayı, adaleti zedeleyen/ahlaksızlık üreten/huzurumuzu kaçıranlara karşı İslam’la durmayı amaçlıyoruz. Söylem ve eylemlilik içinde kamusal görünürlük hedefliyoruz. Ortak aklı öngördüğümüz hareketimizde her kesimden fikri destek ve paylaşıma açığız.

Toplumsal düzeyde harekete geçmeyi düşündüğümüz girişimimiz, kurumsal bir yapıdan ziyade hayatın içinde, sokakta, parklarda, kafe ve mekteplerde yükselip ses veren bir çağlayan olacak. Sınır ve ihtiyaçları kişi veya kurumlara göre değil davaya göre şekilleneceğinden; abi/zaman/mekân üstü bir hareket olacaktır. Ortak iletişim zeminleri yakalayıp tanışıp hasbihal edip muhabbetimizi arttırdıktan sonra söz birliğimizi sağlayıp zalime, zalimin yaptığı haksızlıklara karşı hakkı haykırma vacibiyetimizi icra etmeyi amaçlamaktayız. Bundan öte bir şey yok, bundan öte başka bir şeye ihtiyaç da…