Amaç ve Hedeflerimiz

Asli amacımız; rahatsız olduğumuz hususlarda farkındalık oluşturmak. Aynı dertten muzdarip kişileri bir araya getirip sağlıklı bir iletişim zemini kurmaktır. Oluşturduğumuz zeminde birliğimizi mukimleştirecek yollar aramak, bulduğumuz yollarda yürümek, yalnız olmadığımızı görmek ve göstermektir…

İçinde bulunduğumuz İslami, insani, ahlaki zafiyetlerimizin üzerine gidip gidermek, toplumsal boyutta zafiyet doğuran güç odaklarının etkisini kırmak, makul bir ahlak ve adalet zemini yakalamak için ilahi öğretiyi hakim kılmayı ve İslam kisvesiyle ilahi değerleri kirleten unsurları bertaraf etmektir.

Güç odaklarının emellerine hizmet etmeye mahkum edilmiş kavramlarımızı özgürleştirip doğru anlamlarını kazandırmak için tekrar okuyarak gerçekliklerini bulmayı, gündeme getirmeye cesaret edilemeyen sorunlu mevzuları dillendirmeyi, korku içerisinde paranoya olmuş ahaliyi silkelemeyi, sahnelenen bu basit sirk gösterisinden büyülenmiş ahaliyi uyandırmayı, adaleti zedeleyen/ahlaksızlık üreten/huzurumuzu kaçıranlara karşı İslam’la durmayı ve rahatsız etmeyi amaçlıyoruz. Ortak aklı öngördüğümüz hareketimizde her kesimden fikri destek ve paylaşıma açığız.

Ortak iletişim zeminleri yakalayıp tanışıp hasbihal edip muhabbetimizi arttırdıktan sonra söz birliğimizi sağlayıp zalime, zalimin yaptığı haksızlıklara karşı hakkı haykırma farziyetimizi icra etmeyi amaçlamaktayız. Bundan öte bir şey yok, omuz omuza durmaktan başka bir şeye ihtiyaç da…